SKÆVE STREGER


passagen henover skolegården
fra indgangsporten
to minutter over otte
at være kommet
   for sent
   bevidst
i håbet om at kunne passere skolegården
fra porten
og hen til den anden dør
gå uantastet op ad trappen til anden sal
og kun være kommet en lille smule for sent
kun en lille bitte smule

og blive en lille smule længere i klassen
   efter det er ringet ud og alle har forladt rummet
   kun læreren er tilbage
og tilbyde at rense tavlen og åbne et vindue
og håbe på der går så lang tid
at frikvarteret er overstået

og forsøge at gøre det samme hver eneste dag
   hver eneste time


og så en dag forlade skolen
og gå ud og begynde på en arbejdsplads
og gøre nøjagtig det samme
aldrig komme til tiden
altid skjule sig
   i frokostpausen
      bag en bog
         på toilettet
forsøge aldrig at se nogen i øjnene


og gå hjem og få en kæreste
og gøre nøjagtig det samme

evigt vokse i alder
men aldrig i statur
aldrig nogen sinde nå den fornødne højde
   eller bredde
      eller dybde
og se nogen i øjnene og sige
   så lad MIG DOG VÆRE I FRED!