EGSH 2 - BEN OG MARV


så let og lystigt
hen ad vejen

det når mig
det når mig ganske ind
at jeg skal gå
   jeg skal være hér med mig selv

at længslen fremad
er ikke en bagudrettet længsel
   der fastholder en drøm
   og en trang til at være et ganske andet sted
nej den standser
og danser lidt på stedet
med armene om en form
næsten som en kvinde
   næsten som i en tango
   i støvet på landevejen
      næsten som en
         tango
der varer
   ved
   der ikke standser
      blot fordi dansen går videre
      uden at nogen ser den
øjeblikket er så langt som et åndedræt
og så lidt til
   det er en tango
det er en tango med øjeblikkets kvinde
en sjælløst
   og sjælfyldt
      møde
   med det som er

øjeblikket
   øjeblikket har støv i sine lunger
og øjeblikket danser en tang
   danser en tango med sig selv
      som om det var en kvinde
      på vejen

og vejen er en kvinde!
vejen er en kvinde
   der danser med støvet
der danser med længslen
   der danser med vejen frem
og støvet!
   støvet
      støvet er en kvinde
      og kvinden er en kvinde
      og øjeblikket...
      er en tango
der når helt ind
til marv og ben

og intet

bevæger sig