digtlæsninger    Cirkel

Andrew Rawlinson 1968

---

1968 - "fiktiv placering"
INFERNO - forbrødring, "dét som udebliver"
fire - tre møder, tre steder, tre foreninger, hvadsomhelst i tre
SPECTRUM - dét, som ikke har noget
logos - at forblive, herunder også regnet inkommensurabiliteter
prove - stilstand i ånden
AUREOLE - forsvinden fra synlig væren
river - funktion af "ubøjelig": "A river, he quoth, not a stick af grass"
FATHOM - et mellemled; af "go-between": "gardinsnor"
LASER - mærkværdig opførsel, forventet især af dyr under observation
gold - jordlig
OMEGA - uden; egl.: en mand uden mål, en kvinde uden centrum
fuse - under pres at tro på egen kulturs konsensuelle lykkefølelse
dross - "hvad man ikke er", prægende
Andrew Rawlinson - "den som læner hovedet bagover og slår nakken mod sin hage"; Lakota-navn
heart - en af tre offerzoner: dén som ankommer sidst til festen og derfor ikke får nogen velkomstdrink
Star Poem - Star: "mindst af alle", Poem: "rød eller rødt glinsende tråd, som forbinder noget med noget andet"
arrow - se hen på, se hen til, se ud over, se ind til; uløselig knude
love - præfiks, ex. "lovecar", "lovestrong", "loveactor", "loveoff"
crucible - oppustet ballon, der endnu ikke er bundet knude på
glance - hjælpeånd for skabende kræfter på Seyschellerne, der påkaldes efter indtagelse af fast føde


Subjektivt,
Kenneth Krabat